Author Image
Tailor Women KEI CANVAS HANDMADE

Túi vải Kei Handmade được lập ra từ tình yêu với may vá và mong muốn tạo ra những sản phẩm nghệ thuật, được làm thủ công. Những sản phẩm túi vải handmade mang màu sắc riêng của chủ nhân.

About Kei

INSTAGRAM FEED

@kei.tuivaihandmade